Tel.0260670700
E-mail: scoalavalcau@yahoo.com

Misiunea si viziunea scolii

  MISIUNEA SI VIZIUNEA ŞCOLII

 

     Misiunea: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valcau de Jos ca instituţie de bază în formarea personalităţii umane, asigură fiecărui elev şi preşcolar acces egal şi sporit la o educaţie de calitate, o dezvoltare globală a acestuia, indiferent de apartenenţa socială, etnică sau religioasă, prin crearea unui spaţiu educaţional adecvat, printr-o activitate centrată  pe elev şi prin valorificarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice , în parteneriat cu părinţii şi comunitatea locală.

    Viziunea: În viziunea școlii noastre procesul instructiv-educativ trebuie sa satisfaca cerintele invatamantului modern european, sa ofere elevilor din circumscriptie servicii educationale de calitate care sa atinga indicatorii si standardele de performanta impuse de normele calitatii.

Ne propunem ca prin calitate sa satisfacem increderea publica si sa contribuim la dezvoltarea personala a elevilor prin formare de capacitati cognitive si prin insusire de valori civice, morale si etice.

Concepem scoala ca o institutie capabila sa aplice principii europene deschisa catre comunitate in care sa se dezvolte o educatie incluziva, facilitatand accesul si participarea tuturor actorilor educationali.