Tel.0260670700
E-mail: scoalavalcau@yahoo.com

Prezentarea scolii

Şcoala gimnazială Valcău de Jos este aşezată pe strada principală a localităţii Valcău de Jos.

Din punct de vedere social se apreciază faptul că ponderea o deţin elevii care provin din familii de muncitori.

Numărul fiilor de intelectuali este mic, predominând, de asemenea copii ai căror părinţi sunt şomeri. Există şi romi. Mulţi dintre copiii şcolii noastre au părinţi care muncesc în străinătate.

Structura claselor, în general, este eterogenă; unii elevi sunt foarte buni, alţii sunt de nivel mediu;  există însă şi copii cu posibilităţi intelectuale limitate.

Din ultima categorie provin cei care la sfârşitul anului au fost declaraţi repetenţi.

SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT Scoala Gimnaziala Nr. 1 Valcau de Jos

–         8 săli de clasă

–         Sala profesorala

–         Sala de sport

–         Directiune

–         Secretariat

–         1 sala Centru de documentare si informare

–         1 sala de traditii amenajata prin proiect PIR